Shopping Cart

Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες από 100€ και πάνω.
Αποστολή την ίδια μέρα για παραγγελίες πριν τις 12:30!*

(+30) 25410 73732

Πολιτική Απορρήτου

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Συνεχώς το παρών ηλεκτρονικό κατάστημα επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ΕΤΑΙΡΙΑ εάν έχει την άδεια του χρήστη μπορεί να αποστέλλει έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, ηλεκτρονικά μηνύματα και ανακοινώσεις. Τα δεδομένα που κρατάει από τους χρήστες έχουν αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και δεν χρησιμοποιούνται από τρίτους. Επίσης ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβεί, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων που μας έχει γνωστοποιήσει ή και να περιορίσει ή ακυρώσει τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο παρόν ιστότοπος δεν αποθηκεύει ευαίσθητα τραπεζικά δεδομένα. Οι συναλλαγές εκτελούνται σε ασφαλείς ιστότοπους των παρόχων συστήματος πληρωμής που επιλέγει ο πελάτης. Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Η ασφάλεια επαφίεται στην ευθύνη των παρόχων.

Επιστροφές Προϊόντων

Οι πελάτες μας διατηρούν το δικαίωμα να επιστρέψουν προϊόντα τα οποία παρέλαβαν εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του συνόλου της παραγγελίας. Η επικοινωνία για οποιαδήποτε μορφή επιστροφής πρέπει να έχει γίνει εντός δύο εργάσιμων από την ημερομηνία παραλλαβής. Ενημερώνετε την εταιρία προκειμένου να εγκριθεί η επιστροφή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 25410-73732 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@e-army.gr. Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή αποστέλλετε τα προϊόντα στη διεύθυνσή μας. Εξαιρούνται τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει θέμα υγιεινής. Τα προϊόντα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο και να συνοδεύονται από τα επίσημα έγγραφα και τα παρελκόμενα τους. Περιγράφονται τρεις εκδοχές:

  1. Αλλαγή μεγέθους ή αλλαγή με άλλον προϊόν: Μόλις λάβουμε το δέμα και γίνει ο απαραίτητος έλεγχος σας στέλνουμε τη νέα παραγγελία πληρώνοντας εσείς τη διαφορά εάν υπάρχει. Το κόστος επιστροφής και εκ νέου αποστολής το επωμίζεται ο πελάτης.
  2. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη: Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς. Μόλις λάβουμε το δέμα και γίνει ο απαραίτητος έλεγχος σας επιστρέφουμε το κόστος χρέωσης της παραγγελίας εξαιρουμένου του κόστους αποστολής.
  3. Ελαττωματικά προϊόντα:Ελαττωματικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά κατά την παραλαβή τους ή όσα παρουσιάσουν κατασκευαστικό σφάλμα.Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ζημιά λόγω χρήσης και φθοράς δεν θεωρούνται ελαττωματικά. Όλα τα προϊόντα που φέρουν εμφανές κατασκευαστικό ελάττωμα θα αντικαθίστανται με το ίδιο προϊόν, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο διαφορετικά μπορεί να επιλέξει οτιδήποτε άλλο είδος επιθυμεί ο πελάτης. Ωστόσο, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφιλεγόμενων παραπόνων, να επιστρέψει τα προϊόντα στον κατασκευαστή για έλεγχο, ώστε να διευκρινιστεί αν το παράπονο είναι πραγματικό. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη του παραπόνου του.
  • Επωνυμία: ΤΣΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΑΦΜ: 024249094
  • ΔΟΥ: ΞΑΝΘΗΣ
  • Έδρα: Κωνσταντίνου Μπένη 33, Ξάνθη, 67100
  • Αριθμό ΓΕΜΗ: 012180146000
Δωρεάν Αποστολή

Σε παραγγελίες από 100€

Ίδια Μέρα Αποστολή

Για διαθέσιμες παραγγελίες μέχρι 12:30

Σταθερά Μεταφορικά

Για όλη την Ελλάδα

100% ασφαλής πληρωμή

PayPal / MasterCard / Visa

Μετάβαση στο περιεχόμενο