Κασκολ 

Κασκολ

Κασκόλ, λαιμοί σε διάφορους τύπους και χρώματα